Door de jaren heen hebben we een sterke poule van diverse partners rondom ons verenigd. We zijn dan ook bijzonder trots om op hun vakkennis en professionaliteit beroep te kunnen doen om onze concepten ook in realiteit om te zetten. 

Preferred partners.

Lijn

Samenwerken met gelijkgestemden zorgt voor magie…

Elke aannemer met wie we samenwerken heeft eenzelfde visie op interieur en hanteert dezelfde hoge standaard in uitvoering en afwerking. Voor elk van onze partners zijn afspraken en deadlines heilig. Een open en constructieve communicatie staan centraal voor het welslagen van elk project.

steenhuyse - preferred partners